Aviz legal și condiții de utilizare a web

AVIZ LEGAL ȘI TERMENI ȘI CONDIȚII ALE SITE-ULUI

Drepturile de utilizare și exploatare a portalului web al canalului Professional (denumit în continuare „Portal”) îi revin FLUIDRA ROMANIA S.A., cu sediul în Str. Lt. N. Pascu 61-63, 032073 Sector 3 București și cu Cod Fiscal RO 29948092 și la FLUIDRA S.A ce sediul in Avda. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ca societate-mamă a Grupului Fluidra (puteți consulta companiile la www.fluidra.com) (denumit în continuare „FLUIDRA”).

Ne puteți contacta la https://pro.fluidra.com/ro_ro/

1.Obiect și domeniu de aplicare

Portalul vizează înregistrarea clienților / distribuitorilor (în continuare „Profesionistul”) FLUIDRA, pentru gestionarea achizițiilor online care au loc prin intermediul acestuia și pentru obținerea de informații despre produse, activități și / sau noutăți ale FLUIDRA (în continuare „Portalul”)

Mai exact, Portalul permite Profesionistului:

  • ● Gestionarea contului în portal;
  • ● Permite gestionarea achizițiilor online;
  • ● Permite vizualizarea catalogului și a prețurilor produselor FLUIDRA;
  • ● Pastrarea și gestionarea portofoliului de clienți finali ai fiecărui profesionist;
  • ● Trimiterea comenzilor și a ofertelor;
  • ● Gestionarea sfaturilor, întrebărilor sau solicitărilor efectuate prin canalele de servicii; și
  • ● Urmărirea istoricului comenzilor.

Acest portal se adresează Profesionistului care a solicitat accesul și ale cărui date au fost validate și date accesului de către zona comercială a companiei.

2. Termeni și condiții de utilizare

Acești Termeni de utilizare reglementează accesul și utilizarea Portalului. Accesul la acesta implică acceptarea fără rezerve a acestor Termeni de utilizare.

Profesionistul este singurul responsabil pentru utilizarea pe care o poate oferi Portalului, pentru tot conținutul pe care îl reproduce în sau prin Portal și pentru orice consecință derivată din acesta.

Profesionistul se angajează să utilizeze acest portal, conținutul și serviciile sale în conformitate cu legea, acești termeni de utilizare, bunele obiceiuri și ordinea publică. În același mod, el / ea este obligat să nu folosească Portalul, conținutul acestuia sau serviciile furnizate prin acesta în scopuri sau efecte ilicite sau contrare conținutului acestor Termeni de utilizare, dăunătoare intereselor sau drepturilor terților, sau care, în orice mod, ar putea deteriora, dezactiva, face inaccesibil sau deteriora Portalul, conținutul sau serviciile sale sau poate împiedica o bucurie normală a acestuia de către alți utilizatori.

În mod similar, profesionistul se angajează în mod expres să nu distrugă, să modifice, să dezactiveze sau în nici un alt mod să deterioreze datele, programele sau documentele electronice care se află în portal și să nu împiedice accesul altor utilizatori prin consumul masiv al resurselor computerului prin care FLUIDRA furnizează serviciul, precum și pentru a efectua acțiuni care deteriorează, întrerup sau generează erori în sistemele sau serviciile menționate.

În mod similar, se angajează să nu introducă programe, viruși, macrocomenzi, applet-uri, controale ActiveX sau orice alt dispozitiv logic sau secvență de caractere care provoacă sau sunt susceptibile de a provoca orice tip de modificare în sistemele informatice ale FLUIDRA sau ale terților.

Documentele și graficele publicate pe acest server pot include inexactități tehnice și erori tipografice. Modificările sunt adăugate periodic la informațiile din acest document.

FLUIDRA și / sau furnizorii respectivi pot face în orice moment îmbunătățiri și / sau modificări ale programului.

FLUIDRA își rezervă dreptul de a dezactiva sau bloca accesul la Portal pentru Profesionist în cazul în care acesta încalcă acești Termeni de utilizare, drepturile terților sau legislația aplicabilă.

FLUIDRA nu este responsabil pentru eventualele erori de securitate care pot apărea sau pentru eventualele daune care ar putea fi cauzate dispozitivului clientului / utilizatorului (hardware și software) și fișierelor sau documentelor stocate în acesta, ca urmare a prezenței unui virus în dispozitivul clientului / utilizatorului utilizat pentru conectarea la serviciile și conținutul portalului, o defecțiune a internetului, defecțiuni telefonice, interferențe, omisiuni sau deconectări în funcționarea operațională a portalului cauzate de cauze aflate în afara controlului FLUIDRA.

3. Licența de utilizare a portalului

FLUIDRA este proprietarul și titularul tuturor drepturilor asupra Portalului și, în acest sens, acordă clientului / utilizatorului o licență gratuită pentru a utiliza conținutul și funcționalitățile disponibile în Portal în conformitate cu utilizările pentru care a fost conceput și, în special, în conformitate cu prevederile acestui document și / sau legea aplicabilă.

Licența de utilizare a portalului este limitată la spațiul teritorial european, astfel încât, deși profesionistul poate accesa portalul din afara Europei, utilizarea acestuia este autorizată numai în Europa.

4. Proprietatea intelectuală și industrială

Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra informațiilor, datelor, graficelor, desenelor, software-ului, mărcilor și altor conținuturi ale Portalului sunt proprietatea FLUIDRA și / sau a licențiatorilor săi și, prin urmare, utilizarea, reproducerea, transmiterea, transformarea, distribuția sau exploatarea în orice mod de către client / utilizator este interzisă, cu excepția ca parte a serviciului în care Portalul este integrat și în scopuri exclusiv private. Nerespectarea poate duce la exercitarea oricăror acțiuni judiciare sau extrajudiciare care le pot corespunde în exercitarea drepturilor lor.

FLUIDRA interzice orice acțiune care este contrară legislației actuale, a documentației / conținutului care poate fi descărcat de pe Portal. Mai precis, nu este permisă manipularea sau utilizarea oricărei alte conținuturi, inclusiv cataloage de produse, cataloage de prețuri, printre altele.

5. Politica de confidențialitate

Dacă doriți informații suplimentare despre prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să consultați Politica noastră generală de confidențialitate.

6. Utilizarea cookie-urilor

Acest portal folosește cookie-uri. Dacă doriți să aflați mai multe despre cookie-uri, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

7. Întreruperi și modificări

Serviciile Portalului pot fi întrerupte din cauza unor lucrări de întreținere sau defecțiuni care nu pot fi controlate de FLUIDRA, care vor fi rezolvate într-o perioadă rezonabilă de timp.

FLUIDRA își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără notificare prealabilă caracteristicile, funcțiile sau sfera serviciilor portalului, precum și orice informații conținute în acesta. Profesionistul va fi informat într-o perioadă rezonabilă de timp cu privire la astfel de modificări

8. Jurisdicția și legea de guvernare

Acest portal va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația. În cazul apariției unor neînțelegeri sau litigii, ambele părți se vor supune instanțelor și tribunalelor din Barcelona.