Termeni si conditii generale

Condiții de vânzare

1. DOMENIU DE APLICARE

Aceste condiți de vânzare (denumite de aici înainte „Condiții de vânzare”) se vor aplica tuturor acțiunilor de vânzare-cumpărare ale produselor noastre (denumite de aici înainte „Produse”), între SC FLUIDRA ROMANIA S.A. cu sediul în 61-63 Lt. Str. Nicolae Pascu, PAVILION CENTRAL, CAMERA 1, SECTOR 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/3230/2012, CUI 29948092 (denumită de aici înainte “Compania”) și cel care cumpără (denumit de aici înainte “Cumpărătorul”). Părțile sunt de acord cu faptul că Condițiile de Vânzare furnizate de către Companie vor forma parte inseparabilă din relația contractuală dintre acestea, și sunt acceptate de către Cumpărător, în mod expres, voluntar și fără rezerve prin semnarea și/sau solicitarea unei comenzi, sau a oricărui alt document, acorduri care se finalizează între părți sau, dacă relația contractuală nu se formalizează în scris, dat fiind faptul că Compania a furnizat deja un exemplar al Condițiilor de Vânzare Cumpărătorului, iar acesta nu își manifestă în scris poziția în interval de treizeci (30) de zile.

Compania își rezervă dreptul de a modifica Condițiile de Vânzare, punând, în permanență, la dispoziția Cumpărătorului Condițiile de Vânzare actualizate și în vigoare. Părțile sunt de acord cu faptul că Condițiile de vânzare modificate, furnizate de către Companie, vor face parte inseparabilă din relația contractuală dintre părți, înțelegându-se că acestea sunt acceptate de către Cumpărător în mod expres, voluntar și fără rezerve, dacă acesta, într-un interval de treizeci (30) de zile, de la primirea Condițiilor de Vânzare de la Companie, nu își manifestă dezacordul, în scris.

Toate condițiile de contractare sau politicile Cumpărătorului se exclud expres prin aplicarea acestor Condiții de Vânzare. De asemenea, aceste Condiții de Vânzare înlocuiesc toate celelalte contracte și înțelegeri, scrise sau verbale, realizate între părți, înainte de a cădea de acord cu Condițiile de Vânzare prezente, toate acestea încetând să mai fie valabile începând cu data acceptării Condițiilor de Vânzare.

 

2. COMENZI

Pentru a evita greșelile și a îmbunătăți gestiunea, comenzile (denumite de aici înainte „Comenzi”) trebuie trimise în scris Serviciului nostru de relații cu clienții (SAC), tel. 0040727823261, E-mail vionut@fluidrabalkans.com, Portal online: http://pro.fluidra.ro.

Compania își rezervă dreptul de a modifica în orice moment catalogul cu Produsele sale, caracteristicile acestora sau chiar întreruperea, înlocuirea sau decatalogarea acestora. Cumpărătorul declară să este la curent cu această situație și că aceasta poate presupune modificări ale Comenzilor.

 

3. LIVRARE

Cu excepția cazului în care există o înțelegere scrisă în care se menționează altceva, prin data și locul livrării se va înțelege întotdeauna data ieșirii mărfii din depozitele noastre (Ex Works - Incoterms 2010). Livrarea Comenzilor se va realiza în termen de patru (4) zile lucrătoare, după acceptarea comenzii de către Companie sau de trei (3) săptămâni, în cazul exporturilor, întotdeauna când se dispune de mijloace suficiente pentru a putea face față comenzii. În caz contrar, vom confirma data livrării cât de repede va fi cu putință.

Nerespectarea datei de livrare nu îl autorizează pe Cumpărător să își anuleze Comanda, nici să ceară vreo indemnizație, compensație, acesta renunțând în mod clar la acțiunile care cad în competența sa în caz de întârzieri, dacă acestea sunt cauzate de factori involuntari sau din motive independente de Companie și /sau cazuri de forță majoră, sau atunci când Cumpărătorul nu a respectat toate sau o parte din obligațiile sale.

 

4. PREȚURI / TARIFE / CONDIȚII COMERCIALE

Cu excepția cazului în care există o înțelegere scrisă în care se menționează altceva, prețurile noastre vor fi mereu “Franc depozit de expediere” (Ex Works – Incoterms 2010), ambalajele fiind incluse, căzând în sarcina Cumpărătorului toate impozitele, arbitrajele și orice alte cheltuieli.

În momentul primirii Comenzii, se vor aplica tarifele în vigoare conform catalogului în vigoare al Companiei sau conform cu înțelegerea particulară încheiată între părți pentru o Comandă concretă. Cu toate acestea, Compania își rezervă dreptul de a schimba prețul în orice moment și discreționar. Toate prețurile vor fi considerate ca fiind: nete, în EUR și fără nicio deducere. Cu excepția cazului în care există o înțelegere scrisă în care se menționează altceva, prețurile nu includ impozite, taxe sau alte costuri, atât de natură generală cât și de natură specială, acestea căzând în sarcina Cumpărătorului.

Compania își rezervă dreptul de a modifica condițiile comerciale ale înțelegerii anual, împreună cu Cumpărătorul, din motive de politică internă a Companiei. Din acest motiv, Compania va contacta Cumpărătorul pentru a-l informa asupra respectivelor schimbări și pentru a cădea de acord asupra unor noi condiții comerciale cu acesta.5. TRANSPORT

Mărfurile sunt transportate pe cheltuiala și riscul Cumpărătorului, chiar și în cazul transporturilor plătite până la o anumită destinație. Orice cheltuieli suplimentare neprevăzute în tarifele noastre (ambalaje maritime, metode speciale de descărcare, livrări în regim de bagaje, avion etc.) vor cădea întotdeauna în sarcina și se vor face pe riscul Cumpărătorului. Pentru transportul mărfurilor în afara Romania, va trebui să se solicite o cotizație de transport special care va cădea întotdeauna în sarcina și se va realiza mereu cu riscul Cumpărătorului, considerându-se ca referință, cu excepția existenței unei înțelegeri anterioare.


6. GARANȚIE

Toate Produsele noastre comercializate prin intermediul Companiei, beneficiază de o garanție de DOI ANI, începând cu data livrării acestora, în conformitate cu prevederile din Legislația Românească, în virtutea căruia se aprobă Textul Revizuit al Legii Generale pentru protecția Consumatorilor și a Utilizatorilor precum și din alte legi complementare.

În cazul vânzării Produselor unor clienți diferiți de consumatori și utilizatori, Produsele sunt garantate exclusiv de către garanția specifică produsului și aplicabilă fiecăruia dintre acestea, după cum se menționează în eticheta corespunzătoare sau în certificatul de garanție sau în altă documentație oficială a Companiei.

Pentru ca această garanție să devină efectivă, Cumpărătorul va trebui să acrediteze data de cumpărare și primire a Produsului.

Pentru ca garanția să devină efectivă, Cumpărătorul va trebui să urmeze cu strictețe indicațiile incluse în documentația care însoțește Produsul, atunci când prevederile acestea sunt aplicabile, în funcție de gama și modelul Produsului. Nu se acordă nicio garanție pentru uzura normală cauzată de utilizarea Produselor. În ceea ce privește piesele, componentele și/sau materialele fungibile sau consumabile, se vor respecta cele menționate în documentația care însoțește Produsul, acolo unde este cazul.

Cu excepția normelor imperative care menționează altceva, cheltuielile de returnare și retrimitere a materialelor defecte cad în sarcina Cumpărătorului. Această garanție nu limitează și nu are prejudecăți în ceea ce privește drepturile care revin consumatorilor în virtutea normelor naționale cu caracter imperativ.

Except as otherwise agreed, the cost of returning and reshipping defective products will be paid by the Buyer. This warranty in no way restricts or prejudices the rights of consumers under national laws.

În cazul în care Cumpărătorul revinde Produsele în afara teritoriului românească, procedeul de solicitare a garanției depinde de politicile interne ale grupului, de disponibilitatea serviciilor tehnice și de normele imperative aplicabile în fiecare caz în parte, pentru care, acesta va trebui să se pună în contact cu Compania prin intermediul procedeelor indicate în clauza 8.

 

7. PLATA

Cu excepția situației în care se dispune de o înțelegere scrisă care să menționeze altceva, toate plățile se vor efectua ÎN NUMERAR, la ieșirea din magazinul Companiei. Toate cheltuielile, taxele și impozitele aplicabile în momentul realizării comenzii sau ulterioare acesteia, cad în sarcina Cumpărătorului.

Întârzierea plății sau a acceptării plății, va genera dobânzi de 2% pe lună, începând cu data scadenței, fără a fi nevoie de notificări prealabile sau cereri către Cumpărător. Orice modificare în ceea ce privește forma și/sau data scadenței efectuării plății trebuie să fie autorizată în scris de către Companie.

De asemenea, Cumpărătorul va trebui să plătească Companiei, sub formă de daune și prejudicii, printre altele, comisioanele bancare și costurile de judecată rezultate din acțiunea de returnare, de protest sau de reclamare a plății produselor.

 

8. RETURNĂRI, REPARAȚII ȘI RECLAMAȚII

Politica de Returnări, Reparații și Reclamații

Pentru toate incidentele

În cazul tuturor incidentelor legate de Produs, cauzate fie de livrare neconformă sau de probleme de funcționare constatate la instalare, clienții vor trebui să se pună în contact cu Serviciul nostru de relații cu clienții: Tel. 0040727823261, E-mail vionut@fluidrabalkans.com, unde li se va indica ce proceduri trebuie urmate în fiecare caz în parte.

Pentru returnarea materialului în stare bună

Pentru returnarea materialului în Pentru returnarea materialului, este obligatoriu să indicați numărul avizului de expediere cu care s-a efectuat livrarea.

Nu se vor admite returnări dacă de la data menționată pe aviz și până la depunerea reclamației au trecut peste 3 luni. Dacă, din motive comerciale, se vor accepta returnări după depășirea acestei perioade, se va aplica o penalizare de 10%. În niciun caz nu se vor accepta produse returnate după 12 luni de la data livrării.

Nu se va accepta nicio returnare de lucrări sau Produse speciale realizate după modele și proiecte solicitate de către client. Materialele care nu se mai găsesc în cataloagele de vânzare nu pot face obiectul returnării.

Indiferent de problema observată la recepția mărfii, este obligatoriu ca aceasta să fie menționată în documentul de livrare al agenției și comunicată Serviciului nostru de relații cuclienții în maxim 24h, petru a putea realiza reclamația.

Returnările de material trebuie să se realizeze în condiții optime de transport și în aceleași condiții de montaj în care s-a realizat livrarea.

În cazul în care materialul primit nu este conform cu materialul solicitat, se va comunica acest lucru Serviciului de relații cu clienții și responsabilitatea de a prelua și realiza returnarea produsului, de la domiciliul clientului până la sediul firmei, revine Companiei.

În cazul în care materialul trimis este conform, atât în ceea ce privește codul cât și în ceea ce privește cantitatea, și se dorește returnarea produsului în maximum 3 luni de la data indicată pe avizul de vânzare, responsabilitatea de a trimite produsul la cea mai apropiată filială a firmei sau la Sediul central de returnări situat în Polinyà îi revine clientului. Dacă, în acest caz, clientul solicită ca noi să ne asumăm ridicarea produsului, cheltuielile corespunzătoare cauzate de Cumpărător vor fi suportate de acesta.

Filialele NCD Autoservicios vor accepta doar materialele returnate în perfectă stare de vânzare și pe care clientul le-a cumpărat de la rafturile firmei. Pentru celelalte produse, va trebui să se contacteze Serviciul de Relații cu Clienții.stare bună Pentru returnarea materialului în stare bună.

Pentru returnările de produse uzate pentru a fi reparate sau înlocuite

Nu se va accepta niciun material pentru reparare sau înlocuire, dacă acesta nu este însoțit de Foaia de reclamații completată de personalul nostru de la Serviciul de relații cu clienții.

Pentru Produsele aflate în Garanție, Compania își asumă toate cheltuielile ocazionate de retragerea sau înlocuirea acestora, preluând materialul de la depozitele Cumpărătorului și gestionându-l până la încheierea incidentului prin repararea sau înlocuirea gratuită a acestuia. Procesul administrativ presupune facturarea și plata materialului.

Returnările de material trebuie să se realizeze în condiții optime de transport și în aceleași condiții de montaj în care s-a realizat livrarea.

Pentru Produsele care nu se află în Garanție, se va proceda la fel ca în cazul descris anterior, trimițând devizul corespunzător pentru aprobare și, ulterior, se va efectua reparația. Respectivul deviz va include o taxă de transport de 12 €.

În cazul în care clientul intervine asupra devizului, se va aplica o taxă suplimentară în concept de DEVIZ. NU SE ACCEPTĂ, se va aplica o plată de 12 €.

 

9. ANULARE

Fără a suferi atingere din partea altor acțiuni pe care am putea să le întreprindem, ne rezervăm dreptul de a rezolva sau anula orice operațiune, în cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, precum și în cazul nerealizării plății, a întârzierii acesteia sau a livrărilor anterioare și se vor demara proceduri executive împotriva Cumpărătorului sau acesta va fi declarat în situație de insolvență.

În cazul în care Cumpărătorul dorește să aplice o rezoluție sau să anuleze o Comandă sau o parte a acesteia, fără un acord prealabil, Cumpărătorul va trebui să plătească Companiei o indemnizație echivalentă cu 20% din valoarea mărfurilor care cad sub incidența rezoluțiilor sau a anulării, fără ca din partea Companiei să se solicite alte despăgubiri pentru daunele și prejudiciile cauzate de către anularea comenzii.

 

10.PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Compania este titularul drepturilor de proprietate industrială și intelectuală care, fără nicio limitare, sunt următoarele: patente, mărci, logotipuri, simboluri, nume comerciale, fotografii, planuri, prezentări etc. (denumite de aici înainte „Drepturi de Proprietate Intelectuală și Industrială”).

Cumpărătorul recunoaște clar titularitatea acestor drepturi și acceptă că nu va cumpăra niciun Drept de Proprietate Intelectuală și Industrială derivat din relația contractuală dintre părți, obligându-se să respecte și să nu revendice sub nicio formă, să nu contrazică, limiteze, înregistreze sau condiționeze drepturile Companiei.

Orice informație cunoscută ca urmare a relației contractuale de către oricare dintre cele două părți va fi proprietatea acestora și nicio licență similară nu se va putea considera ca fiind derivată din schimbul de informații dintre cele două părți. Titularitatea Drepturilor de Proprietate Intelectuală și Industrială va reveni părții care a creat-o. Niciuna dintre părți nu va putea, în niciun caz, să inițieze o cerere de înregistrare pentru protejarea drepturilor care ar putea rezulta în urma informațiilor furnizate de cealaltă parte.

 

11. CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

Cumpărătorul se obligă să mențină în secret informațiile comerciale primite confidențial de la Companie sau de la reprezentanții acesteia, angajându-se să împiedice divulgarea acestora și să facă uz de acestea doar în limitele înțelegerii încheiate între părți.

Conform normei de protecție a datelor, reprezentanții legali semnatari ai acestui Contract recunosc că au fost informați și sunt de acord ca datele lor personale, precum și datele generate pe durata relației comerciale, să fie încorporate într-un fișier aparținând fiecărei Părți, cu scopul de a realiza gestiunea, dezvoltarea, îndeplinirea și controlul relației contractuale.

Pe de altă parte, aceștia sunt informați despre posibilitatea de a-și exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și contestare, adresându-se în scris la adresele poștale indicate în antetul prezentului Contract.

 

12. DREPT DE PROPRIETATE

Compania își rezervă dreptul de proprietate a Produselor vândute până la achitarea completă a prețului acestora de către Cumpărător și, în acest timp, indiferent de moment, le va putea retrage total sau parțial din sediul acestuia.

 

13. RESPONSABILITATE

Fiecare dintre părțile menționate va răspunde pentru actele sale și pentru eventualele abateri de la lege. Cu toate acestea, niciuna dintre părți nu va fi trasă la răspundere de cealaltă pentru nicio pierdere de profit, daune indirecte, speciale sau accidentale sau pentru pierderea veniturilor, a unor oportunități comerciale, a beneficiilor reale sau prevăzute, a renumelui sau a reputației comerciale.

 

14. ANULARE

Faptul că o parte dintre Condițiile de Vânzare stabilite de cele două părți vor fi declarate nule sau vor fi invalidate, nu va afecta validitatea celorlalte condiții din relația contractuală dintre părți.

 

15. JURISDICȚIE ȘI LEGE APLICABILĂ

Orice litigiu între părți se va supune jurisdicției și competenței exclusive a Judecătoriei și instanța competentă din București, România. Cu excepția unor norme imperative ale locului de comercializare și în plus față de aceste condiții, vânzarea se va realiza în cadrul definit de către legea românească.