Politica Generală de confidențialitate

 1. Introducere

  Dreptul la confidențialitate și, în special, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, este una dintre valorile Grupului Fluidra și este inclus în Codul nostru de etică.

  Scopul acestei politici este de a explica modul în care vom prelucra datele cu caracter personal aferente ecosistemului Fluidra Pro. Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în mod confidențial și numai în scopurile pentru care ni le-ați comunicat și, dacă este cazul, v-ați dat consimțământul, așa cum se arată în continuare în politica de confidențialitate.

 2. Operator de date

  Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în mod separat de către FLUIDRA GLOBAL DISTRIBUTION, S.L.U., cu sediul în Avda. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), având NIF B63216121, precum și de către societatea/societățile din cadrul grupului Fluidra cu care aveți o relație contractuală (denumite în continuare împreună „Fluidra”).

 3. Angajamentul privind confidențialitatea

  Fluidra se angajează pe deplin să respecte în permanență legislația și Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal al Uniunii Europene și reglementările referitoare la protecția datelor cu caracter personal în vigoare, acesta reprezentând un obiectiv prioritar pentru Fluidra.

  Prin urmare, Fluidra a decis să implementeze următoarele principii, confidențialitatea reprezentând temeiul tuturor prelucrărilor de date:

  • Transparența în prelucrarea datelor este una dintre prioritățile noastre, astfel încât, ori de câte ori colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră, vă vom informa în mod corespunzător cu privire la politica de confidențialitate aferentă scopurilor respectivei prelucrări.
  • Vom prelucra întotdeauna doar datele care sunt strict necesare pentru a efectua prelucrarea comunicată.
  • Nu vă vom obliga niciodată să furnizați date cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru este cu adevărat necesar pentru a vă oferi serviciul pe care ni-l solicitați.
  • Ori de câte ori este posibil, vă vom oferi mijloace simple de a vă controla datele cu caracter personal.
  • Nu vom partaja datele cu caracter personal cu nicio terță parte, cu excepția acelor furnizori care ne oferă un serviciu sau cu cei pe care vi i-am comunicat în prealabil și pentru care ne-ați dat consimțământul dumneavoastră.
 4. Scopurile prelucrării, temeiurile legitimității și durata de păstrare.

  Fluidra Pro eSales

  În cazul în care aveți acces la Fluidra Pro eSales, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel cum se precizează mai jos:

  Scop Temeiul legitimității Durata de păstrare
  Pentru a răspunde solicitărilor, întrebărilor sau cererilor dumneavoastră formulate prin intermediul site-ului web sau prin intermediul adresei 100pro@fluidrabalkans.com și pentru a intra în legătură cu dumneavoastră în vederea soluționării acestora. Temeiul legitimității este interesul legitim al Fluidra de a răspunde la întrebările sau solicitările dumneavoastră.

  Beneficiul pentru Fluidra este acela de a cunoaște cu precizie nevoile părților interesate și de a îmbunătăți astfel calitatea serviciilor oferite. Beneficiul pentru părțile interesate este acela de a putea primi informații clare și concise cu privire la întrebările sau solicitările acestora.

  Vă rugăm să rețineți că, pentru a evalua interesul legitim, a fost efectuată o evaluare a acestuia, prin care am analizat propriile noastre beneficii în calitate de operator de date, precum și beneficiile părților terțe, și am ajuns la concluzia că interesul nostru legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorilor. Puteți solicita informații suplimentare privind ponderarea interesului legitim contactând responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) la adresa indicată la finalul acestei secțiuni. Dorim, de asemenea, să profităm de această ocazie pentru a vă reaminti că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor în temeiul interesului legitim.
  Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru a răspunde cererii sau întrebării dumneavoastră.
  Pentru a vă permite să achiziționați produsele oferite pe Fluidra eSales, inclusiv pentru prevenirea fraudei pe durata procesului de achiziție Temeiul legitimității este reprezentat de relația contractuală dintre Părți.

  De asemenea, în ceea ce privește prevenirea fraudei, temeiul legitimității este interesul legitim al Fluidra în lupta împotriva fraudei.

  Beneficiul pentru Fluidra este de a detecta și preveni săvârșirea de infracțiuni în legătură cu achiziționarea produselor și serviciilor sale, care ar putea conduce la potențiale pierderi financiare și de reputație. Beneficiul pentru părțile interesate este acela de a obține o mai mare siguranță în serviciile financiare pe care le utilizează, contribuind astfel la combaterea fraudei în sistemul financiar al statului.

  Vă rugăm să rețineți că, pentru a evalua interesul legitim, a fost efectuată o evaluare a acestuia, prin care am analizat propriile noastre beneficii în calitate de operator de date, precum și beneficiile părților terțe, și am ajuns la concluzia că interesul nostru legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorilor. Puteți solicita informații suplimentare privind ponderarea interesului legitim contactând responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) la adresa indicată la finalul acestei secțiuni. Dorim, de asemenea, să profităm de această ocazie pentru a vă reaminti că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor în temeiul interesului legitim.
  Vă permite să vă gestionați portofoliul de clienți prin trimiterea bonului de livrare către aceștia. În acest caz, vă rugăm să rețineți că Fluidra va acționa în calitate de persoană împuternicită de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal față de clienții dumneavoastră pe care le puteți introduce pe platformă, aplicându-le următorul contract de persoană împuternicită de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: Fluidra RO ; Temeiul legitimității este reprezentat de relația contractuală dintre Părți. Datele dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru gestionarea contului dvs. și a funcționalităților presupuse de acesta, până când solicitați ștergerea contului sau până la încetarea relației contractuale dintre noi.
  Vă permite să accesați secțiunea „outlet” de pe site-ul web, dacă este activată. Temeiul legitimității este reprezentat de relația contractuală dintre Părți. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în măsura în care este necesar pentru a vă permite accesul la secțiunea „outlet”.
  Pentru a vă oferi informații despre produsele din catalogul nostru. Temeiul legitimității este reprezentat de relația contractuală dintre părți. Datele dvs. personale vor fi prelucrate în măsura în care este necesar pentru a vă oferi informații despre produsele din catalogul nostru.
  Pentru a vă solicita opinia în legătură cu serviciile și produsele oferite de Fluidra. Temeiul legitimității este interesul legitim al Fluidra de a obține feedback cu privire la serviciile furnizate.

  Beneficiul adus pentru Fluidra este acela de a cunoaște percepția în legătură cu nivelul de calitate al serviciilor oferite clienților săi și de a aduce îmbunătățiri acestuia. Beneficiul pentru părțile interesate este acela de a se bucura, în viitor, de o îmbunătățire a serviciilor și produselor oferite de Fluidra prin îmbunătățirile introduse de Fluidra pe baza acestor opinii.

  Vă rugăm să rețineți că, pentru a evalua interesul legitim, a fost efectuată o evaluare a acestuia, prin care am analizat propriile noastre beneficii în calitate de operator de date, precum și beneficiile părților terțe, și am ajuns la concluzia că interesul nostru legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorilor. Puteți solicita informații suplimentare privind ponderarea interesului legitim contactând responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) la adresa indicată la finalul acestei secțiuni. Dorim, de asemenea, să profităm de această ocazie pentru a vă reaminti că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor în temeiul interesului legitim.
  Datele dvs. personale vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru a gestiona opiniile dvs. cu privire la produse și servicii.

  Fluidra Media Center

  În cazul în care aveți acces la Fluidra Media Center, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal astfel cum este precizat în continuare:

  Scop Temeiul legitimității Durata de păstrare
  Pentru a permite descărcarea și trimiterea prin e-mail a catalogului nostru de produse și servicii. Temeiul legitimității este reprezentat de relația contractuală dintre Părți. Datele dvs. personale vor fi prelucrate în măsura în care este necesar pentru a vă oferi informații despre produsele din catalogul nostru.

  Gestionarea utilizatorilor în ecosistemul Fluidra Pro

  În cazul în care aveți un cont [introduceți numele tipului de profil care PERMITE gestionarea altor utilizatori din propria companie], vă putem prelucra datele cu caracter personal, astfel cum este descris în continuare:

  Scop Temeiul legitimității Durata de păstrare
  Să vă oferim acces la un cont de utilizator pentru ecosistemul Fluidra Pro. Temeiul legitimității este reprezentat de relația contractuală dintre părți. Datele dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru gestionarea contului dvs. și a funcționalităților presupuse de acesta, până când solicitați ștergerea contului sau până la încetarea relației contractuale dintre noi.
  Vă permite să gestionați și să atribuiți accesul la diferitele secțiuni ale ecosistemului Fluidra Pro în legătură cu persoanele din compania dumneavoastră care trebuie să aibă acces. Temeiul legitimității este reprezentat de relația contractuală dintre părți. Datele dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru gestionarea contului dvs. și a funcționalităților presupuse de acesta, până când solicitați ștergerea contului sau până la încetarea relației contractuale dintre noi.
  Să vă trimită comunicări cu privire la starea contului dumneavoastră Fluidra Pro. Temeiul legitimității este reprezentat de relația contractuală dintre părți. Datele dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru gestionarea contului dvs. și a funcționalităților presupuse de acesta, până când solicitați ștergerea contului sau până la încetarea relației contractuale dintre noi.

  În cazul în care aveți un cont [introduceți numele tipului de profil care NU PERMITE gestionarea altor utilizatori din propria companie], vă putem prelucra datele cu caracter personal, astfel cum este descris în continuare:

  Scop Temeiul legitimității Durata de păstrare
  Să vă oferim acces la un cont de utilizator pentru ecosistemul Fluidra Pro pe care vi l-a atribuit Compania dumneavoastră. Temeiul legitimității este reprezentat de relația contractuală dintre părți. Datele dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru gestionarea contului dvs. și a funcționalităților presupuse de acesta, până când solicitați ștergerea contului sau până la încetarea relației contractuale dintre noi.
  Să vă trimită comunicări cu privire la starea contului dumneavoastră Fluidra Pro. Temeiul legitimității este reprezentat de relația contractuală dintre părți. Datele dvs. vor fi prelucrate atât timp cât este necesar pentru gestionarea contului dvs. și a funcționalităților presupuse de acesta, până când solicitați ștergerea contului sau până la încetarea relației contractuale dintre noi.

  Utilizarea cookie-urilor în ecosistemul Fluidra Pro

  În legătură cu utilizarea modulelor cookie în ecosistemul Fluidra Pro, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este descris în continuare:

  Scop Temeiul legitimității Durata de păstrare
  Pentru a îmbunătăți site-urile, serviciile și produsele noastre și pentru a oferi servicii și conținut mai bune. Temeiul pentru legitimitatea cookie-urilor strict necesare este interesul legitim al Fluidra de a vă putea oferi o experiență de navigare mai bună pe site-ul nostru. Beneficiul pentru Fluidra este de a oferi un site web de bună calitate. Beneficiul pentru părțile interesate este acela de a avea parte de o experiență de calitate prin navigarea pe site. Vă rugăm să rețineți că, pentru a evalua interesul legitim, a fost efectuată o evaluare a acestuia, prin care am analizat propriile noastre beneficii în calitate de operator de date, precum și beneficiile părților terțe, și am ajuns la concluzia că interesul nostru legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorilor. Puteți solicita informații suplimentare privind ponderarea interesului legitim contactând responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal (DPO) la adresa indicată la finalul acestei secțiuni. Dorim, de asemenea, să profităm de această ocazie pentru a vă reaminti că aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor în temeiul interesului legitim. De asemenea, temeiul legitimității pentru cookie-urile analitice și publicitare se regăsește în consimțământul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați pe site-ul nostru Politica privind cookie-urile. Pentru mai multe informații despre modul în care sunt stocate cookie-urile, vă rugăm să consultați site-ul nostru Politica privind cookie-urile.

  Uneori poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legislative sau în legătură cu orice relație contractuală pe care am putea-o avea cu dumneavoastră.

  În toate celelalte cazuri, atunci când este oportun, vă vom solicita consimțământul pentru a vă prelucra datele cu caracter personal.

 5. Trimiterea de comunicări comerciale.

  Fluidra, ca parte a activității sale promoționale, vă poate oferi resurse privind înregistrarea sau abonarea la știrile sau informațiile comerciale, precum promoțiile care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Astfel de resurse sunt întotdeauna condiționate de acordul dumneavoastră de a vi le trimite.

  Dacă ne-ați dat acordul, Fluidra vă va trimite informații despre produsele, activitățile și serviciile sale, care vor fi personalizate în funcție de gusturile și preferințele dumneavoastră.

  Veți putea în orice moment revoca acordul privind transmiterea comunicărilor comerciale, utilizând linkul sau butonul prevăzut în acest scop în fiecare dintre comunicări sau comunicând dorința dvs. de revocare a acordului prin e-mail la următoarea adresă dataprivacy@fluidra.com.

 6. Comunicarea datelor.

  Dacă este necesar, Fluidra va furniza datele dvs. de contact transportatorului însărcinat cu gestionarea unei expedieri convenite cu dvs. Fără a aduce atingere celor de mai sus, ca regulă generală, nu sunt prevăzute alte comunicări de date către terți, cu excepția cazului în care Fluidra este obligată prin lege să procedeze astfel.

  Vă rugăm să rețineți că, pentru gestionarea plăților securizate pe site-ul nostru, veți furniza datele dumneavoastră direct către Adyen B.V. cu criptare securizată și în conformitate cu standarde bancare stricte, astfel cum prevede politica de confidențialitate a acesteia: https://www.adyen.com. Fluidra nu va prelucra datele dvs. personale de pe gateway-ul de plată.

  De asemenea, trebuie să aveți în vedere că Fluidra poate oferi acces la datele dvs. cu caracter personal persoanelor împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor care în niciun caz nu vor prelucra datele în scopuri proprii. Este posibil ca unii dintre acești furnizori să aibă sediul în afara Uniunii Europene, astfel cum se arată în secțiunea „Transferuri internaționale”.

 7. Transferuri internaționale de date cu caracter personal

  Fluidra, în calitate de companie cu anvergură internațională, are furnizori internaționali care pot presta serviciile din afara UE, astfel încât este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

  În orice caz, Fluidra se va asigura că o astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal este întotdeauna protejată cu garanțiile corespunzătoare, care pot include Clauze standard aprobate de UE în cazul contractelor aprobate de autoritatea europeană de reglementare și care oferă garanții suficiente pentru a se asigura că prelucrarea respectă cerințele stabilite de Regulamentul european privind protecția datelor, precum și certificări din partea unor terțe părți, printre altele.

 8. Durata prelucrării și perioada de stocare

  Fluidra se angajează să prelucreze datele cu caracter personal atât timp cât acestea îi sunt cu adevărat utile și vă putem oferi un serviciu de calitate prin utilizarea lor. Prin urmare, vom depune toate eforturile rezonabile și adecvate pentru a minimiza perioada de prelucrare și de stocare a datelor cu caracter personal.

  În acest sens, în secțiunea a patra a acestui document vă informăm cu privire la perioada preconizată de prelucrare și/sau de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  În orice caz, și chiar dacă ne solicitați să vă ștergem datele, le putem stoca sub o protecție corespunzătoare, pentru perioada necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale și pentru a le pune la dispoziția Autorităților competente în diferitele domenii aplicabile.

 9. Exercitarea drepturilor și reclamațiile la AEPD (Agenția spaniolă pentru protecția datelor)

  Ca o consecință a prelucrării datelor cu caracter personal de către Fluidra, legislația în vigoare vă acordă o serie de drepturi. În continuare este prezentată o explicație sumară a fiecărui drept, pentru a vă facilita exercitarea acestora:

  • Dreptul de acces: aveți dreptul de a cunoaște ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră și care sunt scopurile pentru care le prelucrăm.
  • Dreptul de rectificare: datele dvs. vor rămâne întotdeauna ale dvs. și, ca atare, ne puteți cere să le corectăm în orice moment dacă sunt înregistrate în mod incorect în evidențele noastre.
  • Dreptul de ștergere: puteți solicita, în orice moment, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse din bazele noastre de date. Cu toate acestea, după cum se arată în secțiunea de mai sus privind păstrarea datelor, vă rugăm să rețineți că, în anumite circumstanțe, respectarea legislației în vigoare poate împiedica exercitarea efectivă a acestui drept.
  • Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră în legătură cu oricare dintre scopurile pentru care vă prelucrăm datele, în conformitate cu politicile de confidențialitate aplicabile în fiecare caz.
  • puteți solicita restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:
   • Dacă apreciați că informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră nu sunt corecte sau nu sunt exacte;
   • Dacă, în cazul în care considerați că nu prelucrăm datele dumneavoastră cu temei legal, dar ați prefera să limităm prelucrarea în loc de a le șterge;
   • Dacă datele pe care le deținem nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care le-am colectat, dar aveți nevoie să le păstrăm pentru a putea acționa în justiție;
   • Dacă, după ce v-ați exercitat dreptul de a vă opune oricărei prelucrări, nu ați primit încă un răspuns din partea noastră.
  • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și rezonabil, să solicitați ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat direct să fie comunicate altui operator de date. Dacă este posibil, vom furniza datele dvs. direct acelui alt operator de date, dar dacă nu, vi le vom pune la dispoziție într-un format standard.

  În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră, vă puteți revoca consimțământul în orice moment, fără ca acest lucru să aibă alte consecințe pentru dumneavoastră decât, în funcție de dreptul exercitat, imposibilitatea de a vă furniza anumite servicii.

  Vă puteți exercita drepturile contactând Fluidra prin e-mail la următoarea adresă dataprivacy@fluidra.com.

  În plus, în cazul în care considerați că este necesar, puteți contacta Responsabilul nostru cu protecția datelor (DPO) la adresa de e-mail dataprivacy@fluidra.com.

  Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la modul în care gestionăm datele dvs. cu caracter personal sau orice alt aspect legat de acestea, puteți contacta direct DPO, sau prin e-mail la dataprivacy@fluidra.com, cu mențiunea sau în atenția „Responsabilului cu protecția datelor”. În cazul în care nu primiți un răspuns într-o perioadă de timp rezonabilă, puteți depune o reclamație la Agenția spaniolă pentru protecția datelor.

 10. Confidențialitatea și securitatea privind prelucrarea datelor

  Datele dvs. cu caracter personal sunt foarte importante pentru noi și ne angajăm să le prelucrăm în condiții de maximă confidențialitate și discreție și să implementăm toate măsurile de securitate pe care le considerăm adecvate și rezonabile.

  În acest sens, Fluidra declară și garantează că a implementat toate mijloacele tehnice de care dispune pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor furnizate de utilizatori.

 11. Rețelele de socializare

  Rețelele de socializare fac parte din viața de zi cu zi a multor utilizatori de internet, iar pentru ei am creat diferite profiluri pe acestea.

  Toți utilizatorii au posibilitatea de a se alătura paginilor sau grupurilor pe care Fluidra le are pe diferite rețele de socializare.

  Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă nu vă solicităm direct datele cu caracter personal (de exemplu, prin acțiuni de marketing, concursuri, promoții sau în orice alt mod valabil), datele dumneavoastră cu caracter personal vor aparține respectivelor rețele de socializare, astfel că vă rugăm să citiți cu atenție termenii de utilizare și politicile de confidențialitate ale acelor rețele și să vă asigurați că vă configurați propriile preferințe în ceea ce privește prelucrarea datelor.