Aviz legal și condiții de utilizare a web

SC FLUIDRA ROMANIA S.A. (denumit de aici înainte ca “FLUIDRA”) cu sediul în 61-63 Lt. Str. Nicolae Pascu, PAVILION CENTRAL, CAMERA 1, SECTOR 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/3230/2012, CUI 29948092, este titularul paginii web pro.fluidra.com/ro_ro (denumit de aici înainte ca “Pagina Web”).

ACCES ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A PAGINII WEB

Prezentele Condiții de utilizare (denumite de aici înainte „Condiții”) au ca finalitate furnizarea de informații către utilizator în ceea ce privește FLUIDRA, activitățile și produsele sale, știrile publicate, precum și diferitele sale domenii de activitate.

Atât navigarea, cât și accesul la informațiile publicate pe Pagina Web, presupun acceptarea din partea Utilizatorului, fără niciun fel de rezerve, a tuturor și a fiecăreia dintre aceste Condiții. Dacă aceste condiții nu sunt acceptate, sunteți rugat să nu utilizați Pagina Web și să nu accesați conținutul acesteia.

FLUIDRA va putea, în permanență și fără nicio avertizare, să modifice Condițiile menționate, așa cum se menționează în conținutul Paginii Web, prin intermediul publicării respectivelor modificări pe Pagina Web, pentru a putea fi cunoscute de către Utilizatori, înainte de a accesa Pagina Web.

FLUIDRA va putea să refuze accesul la Pagina Web a Utilizatorilor care vor folosi conținutul acesteia greșit și/sau vor încălca vreuna dintre condițiile menționate în acest document.

Acces și Utilizare

Accesul la Pagina Web este gratuit, cu excepția costului corespunzător conexiunii prin intermediul rețelei de telecomunicații administrată de către furnizorul de servicii internet al Utilizatorului.

Utilizatorul se angajează să utilizeze cu grijă Pagina Web, precum și informația pe care aceasta o cuprinde, respectând complet atât normele în vigoare precum și Condițiile menționate.

Obligația de utilizare corectă

Utilizatorii sunt complet responsabili de comportamentul lor la accesarea informațiilor din Pagina Web, în timpul navigării prin Pagina Web, precum și după ce au accesat datele.

Utilizatorul se angajează că va utiliza corect Pagina Web și informațiile utile care i se furnizează, că se va conforma legii și Condițiilor, instrucțiunilor și avizelor care i se comunică, precum și avertismentelor care i se comunică, sub aspect moral și cu un comportament general acceptat, fără să tulbure liniștea publică.

Utilizatorul se obligă să utilizeze Pagina web, precum și conținuturile acesteia, exclusiv cu scopuri legale și neinterzise, care nu încalcă legea în vigoare și/sau care nu pot să lezeze drepturile legitime ale FLUIDRA sau ale oricărui terț și/sau care să cauzeze, direct sau indirect, daune sau prejudicii.

În conformitate cu cele menționate anterior, se va înțelege prin conținut, fără ca această enumerare să aibă un caracter limitativ: texte, fotografii, grafice, imagini, iconuri, tehnologie, software, links și alte conținuturi audiovizuale sau sonore, precum și designul grafic al acestuia și codurile sursă (denumite de aici înainte generic „Conținut/uri”). În conformitate cu legea, cu Condițiile menționate, cu celelalte avizări, regulamente de utilizare și instrucțiuni care i-au fost aduse la cunoștință și sub aspect moral și cu un comportament general acceptat, fără să tulbure liniștea publică și, în special, se angajează să nu reproducă, copieze, distribuie, să nu pună la dispoziție sau să nu comunice public sub orice altă formă, să nu transforme sau să modifice Conținuturile, cu excepția situației în care utilizatorul dispune de o autorizație din partea titularului respectivelor drepturi sau dacă acest lucru este permis în mod legal; sau se realizează, acolo unde este cazul, prin intermediul butoanelor asignate de către FLUIDRA pentru rețelele sociale. În acest sens, Utilizatorul nu va putea șterge, manipula de nicio formă sau să altereze „copyright-ul” și celelalte date care indică rezervarea drepturilor de autor a FLUIDRA sau a oricărui alt mediu tehnic stabilit pentru recunoașterea acestora.

Utilizatorul se angajează, doar cu titlu enunțiativ și nu limitativ, să nu transmită, difuzeze sau să pună la dispoziția terților informații, date, conținuturi, mesaje, grafice, desene, arhive de sunet și/sau imagini, fotografii, înregistrări, software și, în general, orice tip de material, proprietate a acestei Pagini web, precum și că nu va realiza acțiuni care:

 • Să inducă, să incite sau să promoveze acte delictive, difamatorii, violente sau, în general, în contra legii, moralei și normelor de comportament general acceptate sau a tulburării liniștii publice
 • Să fie false, ambigue, inexacte, exagerate sau improvizate, care să inducă sau să poate induce în eroare asupra unu obiect sau asupra intențiilor sau scopurilor celui care comunică

 • Sunt protejate de vreun drept de proprietate intelectuală sau industrială aparținând unor terți, fără ca Utilizatorul să fi obținut anterior, de la titularii acestora, autorizarea necesară pentru acțiunile întreprinse sau avute în vedere.

 • Să constituie, acolo unde este cazul, publicitate ilicită, mincinoasă sau falsă și, în general, să constituie o concurență neleală sau care aduce atingere normelor de regularizare a protecției datelor cu caracter personal.

 • Să aibă un virus încorporat sau alte elemente fizice sau electronice care pot să dăuneze sau să împiedice funcționarea normală a rețelei, a sistemului de echipamente informatice (hardware și software) a FLUIDRA.

 • Să provoace, prin caracteristicile sale (precum format sau extensie, printre altele) dificultăți în funcționarea normală a serviciilor oferite de această Pagină Web.

Utilizatorul va răspunde pentru daunele și prejudiciile de orice tip aduse FLUIDRA ca o consecință a neîndeplinirii oricăreia dintre obligațiile pe care trebuie să le respecte în virtutea acestor Condiții sau în virtutea legislației în vigoare cu privire la utilizarea Paginii Web.


EXCLUDEREA RESPONSABILITĂȚII FLUIDRA

Fără nicio limitare, FLUIDRA nu își va asuma nicio responsabilitate:

 • Pentru utilizarea pe care Utilizatorii o pot da materialelor acestei Pagini Web, și/sau a link-urilor, fie că sunt permise sau interzise, ca încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și/sau industrială a conținuturilor web sau a terților.

 • Pentru eventualele daune și prejudicii cauzate Utilizatorilor de către funcționarea normală sau anormală a instrumentelor de căutare, pentru organizarea și localizarea conținuturilor și/sau pentru accesul la Pagina Web și, în general, pentru greșelile sau problemele care se pot genera în cursul dezvoltării sau instrumentării unor elemente tehnice pe care Pagina Web sau un program informatic i le furnizează Utilizatorului.

 • Pentru conținuturile acelor pagini la care Utilizatorii pot să aibă acces prin link-urile incluse în Paginile Web, autorizate sau nu.


FLUIDRA informează că nu garantează următoarele:

 • Că accesul la Pagina web și/sau la link-uri nu sunt întrerupte sau nu returnează o eroare.

 • Că programele sau conținutul pe care le accesează Utilizatorii prin intermediul Paginii Web, sau a link-urilor nu conțin vreo eroare, virus informatic sau alt element al cărui conținuturi să provoace alterări ale sistemului utilizatorului sau a documentelor electronice ale acestuia și a fișierelor stocate în sistemul său informatic sau să cauzeze alt tip de daune

 • Informația cuprinsă în Pagina Web trebuie să fie considerată de către Utilizatori ca informativă și orientativă, atât în legătură cu scopul cât și efectele acestora, și de aceea.

FLUIDRA nu garantează exactitatea informației cuprinse în Pagina Web și, prin urmare, nu își asumă nicio responsabilitate pentru posibilele prejudicii sau incomodități cauzate Utilizatorilor de către orice inexactitate prezentă în aceasta.


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE: PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Utilizatorii se angajează să navigheze în pagina web și să utilizeze conținutul acestuia cu bună credință.

În conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare privind protecția datelor, precum și cu Regulamentul European privind protecția datelor, vă informăm că datele personale încorporate pentru completarea oricărui formular de pe acest site sau trimiterea unui e-mail către oricare dintre adresele:

1. Se vor trata cu maximă confidențialitate și vor face parte din fișierele titulare ale FLUIDRA pentru a fi gestionate și răspunse, precum și pentru gestionarea comercială în ceea ce le privește, și trimiterea prin e-mail a solicitărilor de informații care se realizează prin diferitele formulare de pe această Pagină Web.

Vă vom informa în mod oportun în fiecare dintre acestea și puteți extinde această informație în Politica de confidențialitate (de adăugat link-ul)

În conformitate cu legislația în vigoare în ceea ce privește protecția datelor, FLUIDRA a adoptat nivelele de securitate adecvate pentru datele furnizate de către Utilizatori și, în plus, a instalat toate mediile și mijloacele de care a putut dispune pentru a evita pierderea, utilizarea eronată, alterarea, accesul neautorizat și extragerea acestora.

Drepturi de acces, rectificare, suprimare, limitare, portabilitate și opoziție

În orice moment și în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare privind protecția datelor și RGPD, Utilizatorii își vor putea exercita dreptul de acces, rectificare, eliminare, limitare și portabilitate și opoziție a datelor personale, revocare a consimțământului pentru comunicările comerciale și/sau pentru procesarea datelor personale, prin intermediul cererii în șcris trimise la adresa de e-mail tuzun@fluidrabalkans.com sau în atenția Departamentului Juridic la adresa poștală: Strada Lt. Nicolae Pascu, nr. 61-63, Pavilion Principal, Camera 1, Bucuresti, Romania, indicând, după caz, în mod vizibil, dreptul care se exercită, și atașând o copie de cărții de identitate.

UTILIZARE COOKIES

Pentru a utiliza această Pagină Web, este necesară utilizarea de cookies și de fișiere mici de date. Cookies se utilizează cu scopul de a îmbunătăți serviciile prestate de către FLUIDRA și sunt acceptate de Utilizator în momentul în care acesta accesează Pagina Web. În niciun caz nu se va stoca niciun tip de informație personală legată de Utilizatori și toate informațiile vor fi anonime. Dacă Utilizatorul dorește, poate să își configureze navigatorul pentru a împiedica instalarea de cookies pe discul său dur. Pentru acest lucru, este sfătuit să consulte instrucțiunile și manualele navigatorului.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

FLUIDRA dispune de toate drepturile asupra conținutului, designului și al codului sursă al Paginii Web și, în special, cu caracter informativ, dar nu și limitativ, asupra fotografiilor, imaginilor, textelor, logo-urilor, designului, mărcilor, numelor comerciale și a datelor cuprinse în pagina web sau în aplicație.

Utilizatorii sunt avertizați că aceste drepturi sunt protejate de legislația româneas în vigoare și de cea internațională referitoare la proprietatea intelectuală și industrială.

Se interzice în mod expres reproducerea totală sau parțială a Paginii Web, nici măcar prin intermediul unui link, cât și reproducerea oricărui conținut, fără permisiunea expresă și în scris a FLUIDRA.

Prin urmare, se interzice complet copierea, reproducerea, adaptarea, modificarea, distribuirea, comercializarea, comunicarea publică și/sau orice altă acțiune care implică o încălcare a legilor aflate în vigoare în Romania și/sau în spațiul internațional în ceea ce privește proprietatea intelectuală și/sau industrială, precum și utilizarea conținturilor paginii web sau a aplicației dacă nu se dispune de o autorizație scrisă în acest sens, obținută anterior de la FLUIDRA.

FLUIDRA vă informează că nu eliberează licențe sau autorizații implicite de niciun fel asupra drepturilor de proprietate intelectuală și/sau industrială, asupra oricărui alt tip de drept de proprietate legată direct sau indirect de conținuturile incluse în pagina web sau în aplicație.

GHID DE UTILIZARE SIGURĂ:

Phishing

Nu utilizați link-urile încorporate în e-mail-uri sau în paginile web ale unor terți pentru a accesa această Pagină Web. Periodic se detectează trimiteri masive de mesaje electronice, în mod aleatoriu, de la adrese false, cu scopul unic de a obține informații confidențiale de la Utilizatori. Această tehnică este cunoscută sub numele de „PHISHING”. FLUIDRA declină orice responsabilitate cu privire la această practică.