Formul de cerere informații produs

Politica de protecție a datelor

1. CONTROL DATE

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de:

FLUIDRA ROMANIA S.A., cu sediul in Str. Lt. Nicolae Pascu, Nr. 61-63, Sector 3, Bucuresti, 032073 si Cod Fiscal RO 29948092. FLUIDRA, S.A. cu sediul in Av. Alcalde Barnils, 69, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, si Cod Fiscal A17728593.

2. SCOPURI ŞI BAZE DE LEGITIMITATE

Datele vor fi prelucrate în scopul de a vă oferi informații despre produsele din catalogul nostru. Baza legitimității prelucrării este relația precontractuală care leagă părțile

De asemenea, în cazul în care consimțământul este dat prin bifarea căsuței prevăzute în acest scop pe formular, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în scopul gestionării trimiterii de informații despre produse care vă pot interesa. Baza legitimității tratamentului este furnizarea consimțământului dumneavoastră.

3. COMUNICAREA DATELOR

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate, vândute, închiriate sau puse la dispoziție în orice alt mod oricărui terț, cu excepția acelor furnizori de servicii ai FLUIDRA ROMANIA S.A. și FLUIDRA S.A, care desfășoară anumite activități pentru FLUIDRA ROMANIA S.A. și FLUIDRA S.A. dar care în niciun caz nu vor prelucra datele în scopuri proprii. De asemenea, datele dumneavoastră pot fi partajate cu alte entități ale Grupului FLUIDRA, deși datele vor fi prelucrate în același scop indicat, fără a aduce atingere informațiilor suplimentare pe care fiecare companie le poate furniza cu dumneavoastră.

4. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

FLUIDRA ROMANIA S.A., și FLUIDRA S.A., în calitate de entități cu proiecție internațională, au furnizori internaționali care își pot presta serviciile din afara UE, astfel că este posibil ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.

În orice caz, FLUIDRA ROMANIA S.A., și FLUIDRA S.A., se vor asigura că o astfel de prelucrare a datelor este întotdeauna protejată cu garanțiile corespunzătoare, care pot include, printre altele:

- Clauze standard aprobate de UE: sunt contracte aprobate de autoritatea de reglementare europeană, și care oferă suficiente garanții pentru a se asigura că prelucrarea respectă cerințele stabilite de Regulamentul european privind protecția datelor.

- Certificari de la terti: acorduri-cadru intre diferite autoritati publice care stabilesc un cadru standardizat pentru prelucrarea datelor in conformitate cu cerintele Regulamentului european privind protectia datelor.

5. DURATA PRELUCRĂRII

Toate datele furnizate de dvs. vor fi procesate atâta timp cât este necesar pentru a vă oferi informații despre produsele din catalog.

În situația în care ne-ați furnizat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul de a vă transmite informații despre produse care vă pot interesa, datele dumneavoastră vor fi prelucrate până când vă dezabonați de la prelucrare sau până când FLUIDRA ROMANIA S.A. și FLUIDRA S.A. poate considera că nu mai sunteți interesat să primiți comunicări de la FLUIDRA ROMANIA S.A. și FLUIDRA S.A. în acest sens.

Odată cu expirarea perioadei indicate în această secțiune, FLUIDRA ROMANIA S.A. și FLUIDRA S.A. vor păstra datele dumneavoastră în mod corespunzător anonimizate în scopuri statistice sau de cercetare de piață, ori de câte ori este posibil, sau blocate corespunzător, pentru a respecta orice obligație legală a companiilor.

6. EXERCITAREA DREPTURILOR DVS.

De asemenea, vă puteți exercita drepturile de acces, rectificare, ștergere, opoziție, limitare sau portabilitate, trimițând un e-mail la adresa dataprivacy@fluidra.com

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la modul în care tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice altă problemă legată de subiect, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor, prin e-mail la adresa.dataprivacy@fluidra.com

Cu referire sau în atenţia “Data Protection Officer”. Dacă nu primiți un răspuns într-o perioadă rezonabilă de timp, puteți depune o plângere la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor.