Politica de protecție a datelor

Politica de protecție a datelor

1. PROCESATORUL DE DATE

Your personal data will be processed by:

FLUIDRA ROMANIA S.A., cu sediul în Str. Lt. N. Pascu 61-63, 032073 Sector 3 Bucuresti și cu Cod Fiscal RO 29948092; FLUIDRA, S.A. cu sediul in Avda. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Barcelona), cu numărul fiscal A17728593.

2. SCOPURI ȘI TEMEIURI JURIDICE

Datele dvs. personale vor fi prelucrate în scopul gestionării și răspunderii la orice întrebări sau întrebări pe care le puteți trimite

De asemenea, în cazul în care consimțământul este dat prin bifarea casetei prevăzute în acest scop pe formular, datele dvs. vor fi prelucrate în scopul gestionării trimiterii de informații cu privire la produsele care ar putea fi de interes pentru dvs.

Temeiul legal pentru ambele activități de prelucrare este consimțământul dat de dvs. pentru a face acest lucru.

3.COMUNICARE DE DATE

Datele dvs. nu vor fi atribuite, vândute, închiriate sau în niciun alt mod puse la dispoziția terților, cu excepția furnizorilor de servicii FLUIDRA ROMANIA SA. Și FLUIDRA SA care prestează anumite servicii ambelor companii, dar în niciun caz nu le procesează în scopuri proprii. De asemenea, datele dvs. pot fi partajate cu alte entități ale Grupului FLUIDRA, deși datele vor fi prelucrate în aceleași scopuri indicate, fără a aduce atingere informațiilor suplimentare pe care vi le poate furniza fiecare companie.

Unii dintre acești furnizori de servicii pot avea sediul în afara Uniunii Europene, după cum se menționează în secțiunea „Transferuri internaționale”

4. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE DE DATE

FLUIDRA ROMANIA SA și FLUIDRA SA, în calitate de companie cu acces internațional, au furnizori internaționali de servicii care își pot oferi serviciile din afara UE, drept urmare este posibil ca datele dvs. să fie transferate în afara Uniunii Europene sau Spațiu Economic European

În orice caz, FLUIDRA ROMANIA S.A. și FLUIDRA S.A se asigură că o astfel de prelucrare a datelor este protejată de garanțiile corespunzătoare, care pot include:

- Clauze standard aprobate de UE. Acestea sunt clauze contractuale aprobate de autoritatea europeană de supraveghere care oferă garanții suficiente pentru a se asigura că prelucrarea datelor respectă cerințele stabilite de Regulamentul european privind protecția datelor.

- Certificări terțe. Cadrele sau acordurile dintre UE și alte țări care stabilesc standardele pentru prelucrarea datelor în conformitate cu Regulamentul european privind protecția datelor.

5. DURATA PRELUCRĂRII

Toate datele pe care ni le furnizați vor fi prelucrate pentru timpul necesar pentru a face față cererii sau solicitarii dvs.

În cazul în care ne-ați furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea informațiilor referitoare la produse care ar putea fi de interes pentru dvs., datele dvs. vor fi prelucrate atâta timp cât nu vă dezabonați de la prelucrare sau până la data de, FLUIDRA ROMANIA SA., Și FLUIDRA SA poate considera că nu mai sunteți interesat să primiți astfel de comunicări.

Odată ce termenul menționat în această secțiune a ajuns la sfârșit, FLUIDRA ROMANIA SAU și FLUIDRA SA vor păstra datele dvs. personale în evidență, mascate în mod corespunzător în scopuri statistice sau anchete de piață, cu condiția ca acest lucru să fie posibil sau blocat corespunzător pentru a respecta orice.

6. EXERCITAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în oricare dintre scopurile de mai sus.

De asemenea, vă exercitați drepturile de acces la date, rectificare, ștergere, obiecție, restricție sau portabilitate, scriind o scrisoare adresată Avda. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) , cu subiectul „Date personale”, sau prin trimiterea unui e-mail la dataprivacy@fluidra.com

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. personale sau orice alte întrebări legate de această chestiune, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor de la Avda. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), cu subiectul sau adresat în atenția „Delegatului de Protecție a Datelor”, sau scriind un e-mail la dataprivacy@fluidra.com

Mai mult, dacă nu primiți un răspuns într-o perioadă rezonabilă de timp, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (Agenția spaniolă pentru protecția datelor).